top of page

HODEPINE

De fleste opplever hodepine i løpet av livet. Det kan være ubehagelig,  men er som oftest ufarlig. Vi skiller mellom primær hodepine og sekundær hodepine. Med sekundær hodepine menes plager som kommer som følge av andre sykdomstilstander som for eksempel hjernehinnebetennelse eller høyt blodtrykk. Den vanligste formen for hodepine er primærhodepine. Et eksempel på dette er spenningshodepine. Mange primærhodepiner oppstår sammen med spenninger i muskel-og skjelettsystemet, og kiropraktikk kan være et godt, medikamentfritt behandlingsalternativ. Ved å løsne på spenninger i nakke og skulderregion vil man ofte oppleve at hodepinen slipper eller reduseres i intensitet. 

Ulike typer hodepine

Spenningshodepine/Tensjonshodepine

Dette er den vanligste formen for hodepine. Smertene begynner ofte som muskelspenninger i nakke og skulderregion, og sprer seg så til bakhodet og frem mot pannen. Hodepinen kan føles som et stramt bånd rundt hodet, og er ofte stress relatert.

 

Nakkehodepine/cervicogen hodepine

Denne skyldes låsninger og stive ledd i nakken. Låsningene gir nedsatt bevegelses utslag, nakkesmerter, stram nakkemuskulatur og hodepine. Smertene kan være på én eller begge sider av hodet, og kan gi svimmelhet.

 

Migrene 

Migrene er anfall med ofte ensidig, pulserende hodepine som varer alt fra noen timer til 2-3 døgn. Anfall varsles ofte med synsforstyrrelser/aura som flimring, prikking eller lysglimt. Mange kan ha kvalme, kaster opp eller blir overfølsomme for lyd og lys.

 

Legemiddelutløst hodepine. 

Hyppig og langvarig inntak av smertestillende medisiner (annenhverdag eller hyppigere over flere måneder)  for eksempel for å  dempe symptomene ved spenningshodepine eller migrene, kan i seg selv gi hodepine.

 

Mer sjeldent kan hodepine oppstå sekundært, på grunn av underliggende sykdomstilstander som f eks høyt blodtrykk, bihulebetennelse eller mer alvorlige tilstander som betennelse av tinningspulsåren, hjernehinnebetennelse, hjerneslag og svulst. Ved mistanke om dette er det svært viktig å oppsøke lege så raskt som mulig. Kraftig hodepine skal alltid tas på alvor, særlig hvis symptomene er annerledes enn tidligere.

 

Hodepine kan ha flere årsaker og oppstå som følge av en eller flere sammensatte faktorer. Vanlige utløsende triggere kan være:

  • Stress eller for lite søvn

  • Triggerpunkter/muskelknuter i nakke, skuldre og halsregion

  • Låsninger i øvre nakkevirvler 

  • Stramme kjevemuskler

  • Hormonelle faktorer i forbindelse med menstruasjon eller graviditet

  • Nakke- eller hodetraume

  • Dehydrering

  • Uregelmessig eller dårlig kosthold

  • Medisiner 

 

 

Utredning og behandling

Behandlingen starter med en grundig sykehistorie og undersøkelse for å finne riktig diagnose og behandlingsform. Denne tilpasses individuelt og vil ofte bestå av ulike teknikker. Manipulasjon, muskelavspennende bløtvevsteknikker og enkle øvelser er eksempler på slike teknikker. Ved behov henvises pasienten til MR/røntgen eller videre til spesialist. Pasienten kan også ved behov sykmeldes en kort periode.

bottom of page