top of page

PRISER

Time som avbestilles innen kl 12:00 dagen i forveien belastes ikke. Avbestilling etter denne fristen eller uteblivelse fra avtalt tid vil bli fakturert med egenandel, trygdeandel samt fakturagebyr på 60 kr.

Nye priser fra 1. januar 2024

 

Behandling

640,-

Førstegangskonsultasjon

900,-

Førstegangskonsultasjon spedbarn

750,-

Behandling barn opp til 10 år

500,-

Ny utredning av tidligere registrert pasient

650,-

Kranie og andre behandlinger med utvidet tid (dobbelttime)

1150,-

Helfo

Det gis trygderefusjon for undersøkelse og behandling hos kiropraktor både med og uten henvisning fra lege. Prisene som er oppgitt er egenandelen pasienten selv betaler.

Helseforsikring

Kiropraktor Thea Lærum Bentzen har avtale med flere av de store helseforsikringsselskapene. Med helseforsikring betaler du ofte ingenting av egenandelen for kiropraktorbehandlingen. Kontakt ditt forsikringsselskap, dersom du er usikker på hvor mye de dekker.

Personvern

Klinikken er oppdatert på det nye regelverket (GDPR) for oppbevaring av person- og helseopplysninger og kjøper tjenester og datahåndtering av Physica (journalprogram). Håndtering av pasientens personlige personalia, sykdomshistorie og kortnummer følger Physicas anbefalinger og retningslinjer.

kiropraktorthea_15.jpeg

Utskrift av journal

100,-

 

Tillegg for enkel attest

200,-

 

Henvisning til spesialist/MR/røntgen

100,-

 

Spesialisterklæring pr A4 side

1500,-

 

Tillegg for sykemelding

150,-

bottom of page