top of page

PRISER

Time som avbestilles innen kl 12:00 dagen i forveien belastes ikke. Avbestilling etter denne fristen eller uteblivelse fra avtalt tid vil bli fakturert med egenandel, trygdeandel samt fakturagebyr på 60 kr.

Behandling

530,-

Førstegangskonsultasjon

800,-

Førstegangskonsultasjon spedbarn

650,-

Ny utredning av tidligere registrert pasient

600,-

Kranie og andre behandlinger med utvidet tid (dobbelttime)

950,-

Helfo

Det gis trygderefusjon for undersøkelse og behandling hos kiropraktor både med og uten henvisning fra lege. Prisene som er oppgitt er egenandelen pasienten selv betaler.

Helseforsikring

Kiropraktor Thea Lærum Bentzen har avtale med flere av de store helseforsikringsselskapene. Med helseforsikring betaler du ofte ingenting av egenandelen for kiropraktorbehandlingen. Kontakt ditt forsikringsselskap, dersom du er usikker på hvor mye de dekker.

Personvern

Klinikken er oppdatert på det nye regelverket (GDPR) for oppbevaring av person- og helseopplysninger og kjøper tjenester og datahåndtering av Physica (journalprogram). Håndtering av pasientens personlige personalia, sykdomshistorie og kortnummer følger Physicas anbefalinger og retningslinjer.

kiropraktorthea_15.jpeg

Utskrift av journal

100,-

 

Tillegg for enkel attest

200,-

 

Tillegg for rapportskriving

850,-

 

Spesialisterklæring pr A4 side

1500,-

 

Tillegg for sykemelding

50,-

bottom of page