top of page

GRAVIDITET OG MUSKEL- OG SKJELETTPLAGER

Svangerskapet er en påkjenning for kroppen, og mange kvinner kan oppleve ryggplager i denne perioden. Bekken, korsrygg og brystrygg (øvre del av ryggen) er mest utsatt for plager og smerte. Kiropraktikk kan ha god effekt på slike plager, og vil i disse tilfellene være et  godt medikamentsfritt behandlingsalternativ.  

Vanlige symptomer er smerter og stivhet nederst i ryggen (korsrygg og bekken), samt smerter fram i symfysen (i «skrittet»). Smertene kan både oppleves lokalt i ryggen, og som utstrålende smerte i lyske, hofte og ben. Det kan være vondt å gå, sitte, reise seg eller ligge på siden. Mange opplever også spenningshodepine, nakke- og skulderplager, smerter i håndledd (carpaltunnel syndrom) eller leggkramper. 

 

Årsaker til svangerskapsrelaterte muskel-og skjelettlidelser

Når magen vokser får man endringer i tyngdepunkt, belastning og holdning. Svaien i korsryggen øker og krumningen i brystryggen blir større. Vekten øker og magemusklene blir lengre for å gi plass til et voksende foster. I tillegg kan leddbåndene bli mer elastiske, fordi bekkenringen klargjøres for fødsel. Hos noen kan disse endringene gi muskel- og skjelettplager som følge av at muskler og ledd kompenserer for økt belastning. 

 

Utredning og behandling

Kiropraktoren begynner alltid med en nøye undersøkelse av den gravide, med en omfattende samtale for å få et grundig bilde av plagene. Behandlingen tilpasses individuelt, og tar hensyn til hvor langt den gravide er kommet i svangerskapet. Behandlingen består ofte av manipulasjon og andre, mildere leddfrigjørende kiropraktorteknikker. Muskelavspennende bløtvevsteknikker, triggerpunktterapi, kinesio-/rocktape samt ergonomiske råd og lette øvelser er også vanlig i behandlingen. Ved behov følges den gravide opp frem til fødselen, for å sikre at bevegelsesapparatet fungerer optimalt. 

 

Kiropraktor Thea Lærum Bentzen har tatt videreutdanning i behandling av barn og gravide, og har god erfaring med behandling av denne pasientgruppen. 

bottom of page