top of page

NAKKEPLAGER

Nakkesmerter er en vanlig muskel-og skjelettlidelse og kan oppstå akutt, eller utvikle seg gradvis over tid. Det kan være vanskelig å skille mellom plager fra nakke, skuldre og øvre brystrygg. Ofte henger plagene sammen, og nedsatt funksjon i de ulike områdene påvirker hverandre. Som oftest er smertene ufarlige og vil gå over av seg selv. Om man har behov for rask hjelp eller opplever at nakkesmertene ikke slipper kan det være nyttig å få behandling hos kiropraktor. 

Vanlige symptomer ved muskel-og skjelettlidelse i nakken:

•    Nedsatt bevegelse «kink i nakken»

•    Skarpe/akutte smerter i «gale» nakke stillinger

•    Hodepine og svimmelhet

•    Smerter ved bevegelse av nakken

•    Problemer med å løfte hodet som følge av smerter fra nakken

•    Utstrålende smerter til skulderblad, skulder eller arm

•    Tretthet og redusert søvnkvalitet som følge av smerter fra nakken

 

Årsaker til nakkeplager

Nakkeplager er ofte sammensatte og kan ha flere årsaker. Feilfunksjon mellom ledd, muskler og nervesystem er en vanlig årsak, som kan oppstå akutt ved feilbelastning under aktivitet, eller ved feil liggestilling når man sover. Mye skjermtid og statiske arbeidsstillinger kan over tid gi ugunstig belastning av nakken. Stress, irritasjon og økt spenningsnivå kan føre til stram muskulatur og stive ledd, som igjen kan gi nakkeplager. Slitasje og aldring gir normale endringer, men kan likevel oppleves smertefullt. Noen degenerative forandringer i nakken, som stenose eller skiveprolaps, kan gi dårligere plassforhold og klemme på nerverøtter. Dette kan medføre plager i nakken og gi utstrålende smerter til arm. Ulike traumer, som fall, bilulykker, idrettsskader eller slag mot hodet, kan også gi ulike nakkeplager. I noen tilfeller kan smertene skyldes brudd, eller sykdom som revmatisme, hjerte-og  karsykdommer eller kreft. Ved mistanke om dette er det viktig å oppsøke lege. 

 

Utredning og behandling

Behandlingen starter med en grundig undersøkelse med sykehistorie for å finne riktig diagnose og behandlingsform. Denne tilpasses individuelt, og vil ofte bestå av flere ulike teknikker. Spesifikk leddkorreksjon/manipulasjon, muskelavspennende bløtvevsteknikker, enkle øvelser og kinesio-/Rocktape er eksempler på slike teknikker. Ved behov henvises pasienten til MR/røntgen, eller sykemeldes for kortere perioder. 

bottom of page